Siemens lok för 2,6 miljarder kronor till Finland

Foto: Siemens Lok, Siemens Vectron. Foto: Siemens Lok, Siemens Vectron.

Vid årsskiftet fick Siemens en stor order av Finska statens järnvägar, VR Group.
 Siemens kommer att leverera 80 ellok till ett värde av drygt 2,6 miljarder kronor med en option på ytterligare 97 lok inklusive underhåll under en period av 10 år.
Det är den näst största lokaffär som har gjorts i Europa under förra året, rapporterar Siemens. Siemens har även levererat de ryska eltågen Sapsan och ICE-tåg till Tyskland.


Enligt en kommentar från VR Groups verkställande direktör, Mikael Aro, föll valet på Siemens efter  en lång och noggrann utredning. Siemens ellok lämpar sig bra för hårda väderförhållanden som kan råda i Finland, anser Mikael Aro.
Tillverkas i Tyskland
– Siemens vann anbudsförfarandet på alla delområden. Elloken som ska till Finland tillverkas i Tyskland, säger Ulf Troedsson, vd och ansvarig för Siemens i Norden.
Loken kan användas för både passagerar- och godstrafik och de har en toppfart på 200 kilometer i timmen. Ett lok kan dra ett tåg som väger drygt 2 000 ton. Siemens har kunnat visa på tydliga bevis på lokens kapacitet under omfattande test- och godkännande resor i Sverige och Norge.
Vectron är ett energieffektivt ellok, det har låg energiförbrukning när det står stilla, och tack vare ny teknik uppstår det mindre spillvärme än tidigare. Loket har också två dieselmotorer som gör att man kan ersätta diesellok på korta avsnitt som inte är elektrifierade, till exempel på bangårdar och industrijärnvägar.
Matar el i nätet
Den elenergi som uppstår när loket bromsar matas tillbaka in i nätet.
De första elloken sätts i trafik 2017 och hela partiet ska levereras till Finland senast 2026. Med dessa lok ersätts etappvis de första sovjettillverkade ellok som köptes på 1970-talet. vr har nu sammanlagt 155 ellok. I ordern ingår även en tilläggsoption på 97 lok.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2014-02-20 10:11:44