Häng med i de nya automationsbegreppen

Ladda ned Automations ordlistan som PDF-fil Ladda ned Automations ordlistan som PDF-fil

Tidningen Automation gav medarbetaren Mats Thorén i uppgift att bringa ordning i den vildvuxna floran av facktermer, uttryckssätt och olika begrepp som har börjat användas inom området automation. Inom tillverkande industri och processindustri lever på många håll arvet efter tiden före datorernas intåg kvar. Även teknikernas behov av ett språk som är funktionellt består. Men det tekniska språket fyller idag mycket bredare funktion. Experterna får finna sig i att de måste göra sig förstådda av vanligt folk, av kunder och användare och alla som i slutänden ska betala. Så även språket anpassas och utvecklas.

Läs hela artikeln

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2020-07-01 10:22:24