Sveriges största testanläggning för koldioxidinfångning öppnar

Ny testanläggning för koldioxidfångst på Preems raffinaderi i Lysekil. Foto: Preemraf Ny testanläggning för koldioxidfångst på Preems raffinaderi i Lysekil. Foto: Preemraf

I början av juni startade Preems raffinaderi i Lysekil sin nya testanläggning för infångning av koldioxid, rapporterar Preem i en kommuniké. Inom pilotprojektet som har fått namnet Preem ccs² ska hela värdekedjan analyseras. Projektet är ett samarbete mellan Preem, Aker Solutions, Chalmers tekniska högskola, Equinor och norska forskningsinstitutet Sintef. Svenska Energimyndigheten och norska forsknings- och utvecklingsprogrammet Climit bidrar med finansiering. Inom pilotprojektet ska hela värdekedjan utvärderas; från infångning vid raffinaderiet, lokal lagring, transport till den planerade lagringsplatsen utanför norska västkusten och för själva lagringen.

Resultaten av pilotprojektet ska därefter göras publikt - för att fler företag ska kunna använda tekniken och sänka sina koldioxidutsläpp, uppger Preem.Testanläggningen ska under 2020 fånga in koldioxid från de rökgaser som kommer från Preems vätgasanläggning vid raffinaderiet i Lysekil.

– Att hjälpa operatörerna att minska sitt koldioxidavtryck är en viktig del av Aker Solutions strategi, och vi ser fram emot att samarbeta med Preem och projektets övriga partners, säger Luis Araujo, vd för Aker Solutions, som äger testanläggningen och ska producera en förstudie utifrån testresultaten.

Fullskala är målet

Tekniken att fånga in och lagra koldioxid är viktigt för att kunna minska utsläppen. För Preem är detta en betydelsefull pusselbit för att minska koldioxidutsläppen och att bli klimatneutralt till år 2045. Målet är att testerna ska ligga till grund för en fullskalig ccs-anläggning som kan vara i drift senast 2025, uppger Preem.

– Vi ser koldioxidinfångning och lagring som en helt nödvändig åtgärd. För Preems del skulle en fullskalig ccs-anläggning inledningsvis kunna minska utsläppen från vårt raffinaderi i Lysekil med 500 000 ton, vilket är närmare en fjärdedel av raffinaderiets totala koldioxidutsläpp, säger Petter Holland, vd för Preem.

Lagring i Norge

Själva lagringen av koldioxiden planeras att ske i Norge, som ligger långt fram på området och har bättre geologiska förutsättningar för lagring än Sverige. Preem skrev i höstas under en avsiktsförklaring att samarbeta med projektet Northern Lights. Northern Lights är ett projekt där Equinor, Shell och Total ingår och som utvecklar teknologin och transportkedjan för att lagra koldioxid i berggrunden under Nordsjön.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2020-06-10 11:15:28