Flexibel tillverkning handlar om snabb anpassning

Flexibilitet handlar om ett smidigt flöde från behov till leverans, från beslut till implementering och från utmaning till lösning, säger Paolo Butti, Direktör, Industri och OEM, på Rockwell Automation. Foto: Rockwell Automation Flexibilitet handlar om ett smidigt flöde från behov till leverans, från beslut till implementering och från utmaning till lösning, säger Paolo Butti, Direktör, Industri och OEM, på Rockwell Automation. Foto: Rockwell Automation

Flexibilitet är av goda skäl ett mål för många tillverkare. Organisationer inom alla marknadssegment som lyckats införa flexibla verksamhetsmodeller har blivit branschledande tack vare detta.  – Tänk på Amazon och Alibabas engagemang med att förnya kundupplevelsen, eller hur biltillverkare anpassar sig till nya regler för utsläpp av koldioxid, säger Paolo Butti, Direktör, Industri och OEM, på Rockwell Automation. Flexibilitet är ett vinnande koncept när man ställs inför nya omständigheter och marknadsförhållanden.

Men vad innebär det att vara en flexibel tillverkare?

– Flexibilitet handlar om hur snabbt man kan anpassa sig. Det handlar om att skapa ett smidigt flöde från behov till leverans, från beslut till implementering och från utmaning till lösning. Flexibilitet ger tillverkarna möjlighet att anpassa sig till sin marknad genom att ersätta enkelspåriga och statiska verksamhetsmodeller med en kontrollnivå och respons som aldrig tidigare varit möjlig. Flexibilitet handlar om mycket mer än bara teknik.
Teknik är visserligen grunden till de förändringar som hela tiden driver och skapar nytänkande, men dessa förändringar kan inte implementeras utan stöd av ett flexibelt organisatoriskt ramverk. Därför måste man hela tiden tänka i nya banor för att identifiera de områden som kan möjliggöra flexibilitet i organisationen.
Utgångspunkten för en ökad flexibilitet är att identifiera var potentiella hinder och flaskhalsar kan finnas. Det kräver en omfattande granskning av alla områden som hjälper till att tillgodose marknadens behov. En sådan översikt underlättar inte bara problemlösningen utan ger även möjlighet att omfördela resurser för att främja pågående verksamhetsförbättringar. När vi samarbetar med våra kunder fokuserar vi därför på följande områden: teknik, kompetens, ledningsstöd, konsumtionsmönster och marknadsinsikt. Det är viktigt att ta itu med bristande flexibilitet inom vart och ett av dessa områden för att skapa en stadig grund att bygga och verka på. Det är så vi jobbar. Vi hjälper våra kunder att utvärdera dessa områden i den egna verksamheten och föreslår lösningar till förbättringar.

Läs mer om:
Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2020-05-27 10:36:25