Rekyluppgång efter corona enligt Teknikföretagens konjunkturprognos

Kraschlandning följt av en rejäl rekyl. Det är huvudscenariot i Teknikföretagens konjunkturprognos. Foto: Dagmar Zitkova Kraschlandning följt av en rejäl rekyl. Det är huvudscenariot i Teknikföretagens konjunkturprognos. Foto: Dagmar Zitkova

Kraschlandning följt av en rejäl rekyl. Det är huvudscenariot i Teknikföretagens presentation av den förväntade utvecklingen av den ekonomiska konjunkturen i deras nya konjunkturprognos.  ”Positiva signaler från ekonomi och politik förenat med en fortsatt dämpad smittspridning krävs för att stötta det scenariot, som i botten vilar på att global bnp åter börjar stiga under det tredje kvartalet,” skriver Teknikföretagen.

– Den ekonomiska tvärniten beror inte på viruset i sig utan på de politiska motåtgärderna, säger Mats Kinnwall, chefsekonom på Teknikföretagen. 

– Det krävs snabba insatser för att få igång Sveriges lamslagna ekonomi. Därför presenterar Teknikföretagen i samband med vår nya konjunkturprognos en agenda med åtgärdsförslag som syftar till att omedelbart få igång svensk industri och landets ekonomi igen. Företagens långsiktiga överlevnad hänger på att privat efterfrågan kommer igång igen och det nu, säger Mats Kinnwall.

Global ekonomisk tillväxt har som bekant minskat dramatiskt under inledningen av 2020. 

I vårt grundscenario minskar global bnp med drygt tre procent i år, skriver Teknikförertagen i sin konjunkturprognos. Motsvarande siffra för Sverige är minus 5,2 procent. 

I tider av ekonomisk chock tenderar konsumtion av varaktigavaror, utrikeshandel och företagens investeringar påverkas oproportionellt mycket. Unikt med nuvarande ekonomiska kontraktion är att även tillväxten för tjänstesektorer minskari rekordtakt.

För Sverige bedöms industriproduktionen minska med 10 procent i år i genomsnitt, teknikproduktionen med 15 procent och tjänsteproduktionen med 6 procent. Arbetslösheten stiger, trots korttidsarbete och Sverige flirtar med deflation,” skriver teknikföretagen. Sveriges mindre restriktiva hållning vad gäller nedstängning gör att tillväxten inte bedöms minska lika mycket som i emu och usa.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2020-05-19 08:19:25