Automationscell för hantering av rör från Bors

Bors Automation & Tool och Pema Metall presenterar tillsammans en extremt kompakt automationscell för hantering av rör. Processflödet är att roboten, en Yaskawa GP7 hämtar rör från ett magasin, formar änden i Bors Standardmaskin Model E60, allternativt kontrollerar diametrarna för att sen plugga röret i en enhet från Quick-Set för renhetskrav. Även olika lösningar på rullformning, radialnitning, vibrationsmatare och trappstegsmatare skulle visas i montern.


Grundtanken var att vi ville visa automationsmöjligheter på små ytor tillsammans med en snabb och smidig robot som därmed kan minimera cykeltiden.

Bors Automation & Tool och Pema Metall

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2020-05-13 07:54:43