Vinnova efterlyser snabba innovationer

Vinnova utlyste en ny satsning på innovationer ”I spåren av coronakrisen”. Erbjudandet vänder sig till initiativ som har potential att genom innovation stötta samhället i en utmanande tid. De nya lösningarna ska kunna användas redan inom sex till tolv månader. Fokus ligger på samhällsnytta och ekonomisk återhämtning.
Produktionsomställning
– I det nuvarande läget ser vi ett stort behov av att stötta initiativ som kan bidra till att på kort tid göra en omställning av verksamheter och produktion, säger Erik Borälv, ansvarig för Vinnovas nya satsning.


– Erbjudandet vänder sig till initiativ inom alla verksamhetsområden, som utgår från nuläget och mobiliserar för innovation för en hållbar framtid. I fokus står både samhällsnytta och ekonomisk återhämtning, understryker Erik Borälv.
– Erbjudandet kommer att vara sökbart i fem månader. Ansökningar bedöms minst en gång per månad. Förutsättningarna och behoven förändras snabbt vilket betyder att erbjudandet sannolikt kommer att justeras varje månad.
Erbjudandet är öppet för alla verksamhetsområden. Det vänder sig till projekt som genom olika former av innovation direkt anknyter till nya utmaningar, kopplade till coronakrisen.
Projekten ska bidra till en hållbar omställning av produktion eller verksamhet. De nya lösningarna ska kunna tas i användning inom tolv månader.
En ansökan ska ha minst två parter, varav en ska vara utvecklande aktör och en behovsägare. Med behovsägare menas den aktör som har nytta av lösningen och som ska ta hand om (förvalta, använda, sprida) resultatet av projektet. Alla sökande måste vara juridiska personer.
Projekt kan söka och beviljas max en miljon kronor.
Denna satsning vänder sig alltså till aktörer inom alla verksamhetsområden, men sökanden måste ha förmåga och kapacitet att inom den utsatta tiden på högst ett år inte bara utveckla, utan även tillämpa den innovativa lösningen.
Innovationsgrad
Det är också viktigt att de sökande ska kunna testa sin lösning inom ramen för projektet tillsammans med behovsägaren. Och inte minst, lösningen ska ha en hög grad av innovation. Beslutsdatum och projektstart är preliminärt 14 dagar efter varje ansökningsdag.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2020-05-12 07:41:52