Coronakaoset gör att intresset för att producera i Sverige ökar igen

Konceptet Smarta fabriker var en given succé när Sverige visade sina produktionsmuskler på Hannovermässan 2019. Foto: Dagmar Zitkova Konceptet Smarta fabriker var en given succé när Sverige visade sina produktionsmuskler på Hannovermässan 2019. Foto: Dagmar Zitkova

Sverige ligger i den absoluta högteknologiska toppen när det gäller produktion. Coronavirusets snabba spridning i hela världen har satt ljuset på sårbarheten i dagens globala produktionskedjor. Flera svenska underleverantörer anser att behovet att flytta produktionen hem till Sverige, och inte bara från Kina, vuxit starkt under de senaste veckorna. Kina har traditionellt sett lockat tillverkande företag i många industriländer att öppna egna produktionsanläggningar där, mest tackvare den gynnsamma arbetskraftskostnaden men även tillväxten som den kinesiska marknaden uppvisat.

Utbrottet av coronaviruset har dock orsakat att produktionen stannat av i Kina. Leveranserna har uteblivit, investeringarna har fallit, konsumtionen likaså för att inte tala om att turismen har påverkats negativt.
Statistiken visar att den kinesiska industriproduktionen föll i februari månad, då epidemin härjade som värs där, med nästan 15 procent mätt i årstakt. Motsvarande siffra för exporten var drygt 15 procent. Också importen hade minskat under samma period, även om i något mindre utsträckning. De privata investeringarna hade i februari minskat med 26 procent. Detta är siffror som nyligen publicerades i Industriarbetsgivarnas rapport om coronaepidemins inverkan på ekonomin.
Kina ochandra länder öppnar upp
– Nu börjar Kina öppna sina fabriker och dra igång produktionen igen, vilket är positivt för försörjningen av komponenter till svensk industri, konstaterade Sanna Arnfjorden Wadström, vd för Svensk Industriförening Sinf i sin kommentar till den uppkomna situationen.
– Nu börjar problemen här hemma i stället.
Regeringen har kommit med olika krispaket, men alla är överens om att åtgärderna inte kommer att räcka på långa vägar. Mer stöd kommer att behövas.
– Vi får räkna med att företagen inte kommer ha en orderstock som närmar sig nivåerna innan krisen under en väldigt lång tid framöver. I och med börsoron och utifrån signaler från industrin måste regeringen räkna med en mer långsiktig nedgång. Stödinsatserna behöver förlängas så att företagen får tid att resa sig, säger Sanna Arnfjorden Wadström.
Det finns därför en växande insikt om att Sverige kommer att behöva ta hem produktionen i mycket större omfattning än vad vi redan har börjat göra.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2020-05-05 06:57:26