Trådlös teknik ger smartare fabrik

 Foto: SMC Foto: SMC

SMC lanserar ett trådlöst kommunikationssystem EX600-Wireless. Systemet är utvecklat för rörliga applikationer i tuff industriell miljö där kabelslitage och störningar från annan utrustning är ett problem. Innovationen från SMC ger industriföretag ett trådlöst system som kan hantera digitala och analoga signaler såväl som magnetventiler för pneumatik.

EX600-Wireless medför minskat kablage och minskad kontaktering vilket gör det idealiskt för användning i robotapplikationer och vid verktygsväxling där det är vanligt med kommunikationsproblem på grund av kabelbrott och glappande kontakter.Systemet är okänsligt mot elektromagnetiska vågor och lämpar sig för svetsapplikationer där magnetfält kan störa ut kommunikation i kabel. Tack vare högfrekvenskommunikation på ISM-bandet (Industrial, Scientific, & Medical) förblir EX600-Wireless opåverkad av annan utrustning i fabriken. För att säkerställa en störningsfri och säker kommunikationsöverföring så arbetar systemet med frekvenshoppning och datakryptering.
SMC Automation

Läs mer om:
Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2020-04-28 09:09:36