Lokalproducerat – hetaste trenden för livsmedel 2020

Norrmejerier förpackar Västerbottens ost på sin förpackningsanläggning i Umeå. Foto: Dagmar Zitkova Norrmejerier förpackar Västerbottens ost på sin förpackningsanläggning i Umeå. Foto: Dagmar Zitkova

Även om coronaepidemin skapar oro för oförutsegbara komplikationer i det svenska näringslivet, så kommer nog fler viktiga trender från förra året att stå sig. En av dessa är den positiva utvecklingen för den svenska inhemska produktionen av livsmedel. För livsmedelsindustrin avslutades 2019 med en stark försäljningstillväxt, redovisar Livsmedelsföretagen i sitt senaste konjunkturbrev. På helåret ökade livsmedelsexporten med 10 procent. För 2020 tror livsmedelsproducenterna att de viktigaste konsumenttrenderna blir lokalproducerat följt av hälsosamma alternativ och minskat klimatavtryck.


Även exporten av svenska livsmedel ökade 2019, och enligt Livsmedelsföretagens siffror slutade exportindex på 57. För helåret 2019 summerar Statistiska centralbyrån en värdeökning för livsmedelsexporten på tydliga 10 procent, exkluderat exporten av färsk fisk (i huvudsak re-export från Norge). Sammanlagt uppgick därmed värdet av svensk livsmedelsexport till nästan 59 miljarder kronor under året.
− Vårt mål är att senast 2025 ska den svenska livsmedelsexporten uppgå till 100 miljarder kronor. För att det ska bli verklighet måste tillväxttakten ligga på runt 11 procent per år och nu är vi nästan där. För bara några år sedan exporterade Sverige livsmedel för runt 50 miljarder kr, så att vi nu börjar närma oss 60 miljarder är oerhört positivt, säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen som arbetar intensivt med att få fler företag att ta steget ut på världsmarknaden.

Läs mer om:
Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2020-04-21 07:40:24