Utvecklar virtuella pappersmaskiner

Doktoranden Björn Sjöstrand vid Karlstads universitet har utvecklat en virtuell pappersmaskin.  Foto: Karlstads universitet Doktoranden Björn Sjöstrand vid Karlstads universitet har utvecklat en virtuell pappersmaskin. Foto: Karlstads universitet

– Det är nu möjligt att köra pappersprocessen helt virtuellt, utan dyr utrustning, för att ta fram varje pappersmaskins optimala inställningar, säger Björn Sjöstrand, som nyligen disputerat i kemiteknik vid Karlstads universitet. En virtuell pappersmaskin innebär möjligheter att testköra och optimera driften utan dyra produktionsstopp i industrin. Optimeringen går ut på att avgöra hur pappersmaskinen ska köras.


Genom att använda modeller för de olika delarna av pappersmaskinen tillsammans med varandra, har forskarna från Karlstads universitet lyckats ta fram ett sätt att köra hela pappersmaskinen virtuellt.
De har utvecklat en helt ny modell för den första delen av pappersmaskinen. Sedan har de använt den tillsammans med modeller för de andra delarna av maskinen.
Modellen av pappersmaskinen som helhet, presenteras nu i Björn Sjöstrands avhandling. Det ger papperstillverkare möjlighet att optimera sina maskiner utan att störa produktionen.
– Det är extremt dyrt att störa tillverkningsprocessen, säger Björn Sjöstrand.
– Det är även dyrt och svårt att få till bra tester i laboratoriet.
Denna virtuella pappersmaskin medför möjligheter att spara på miljön, vilket även sparar pengar för företagen.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2020-04-20 07:24:00