Samarbetar kring en AI-robotlösning

 Foto: ABB Foto: ABB

ABB och Covariant samarbetar om integrerade AI-robotlösningar, rapporterar ABB. Startup-företaget Covariant från Silicon Valley har vunnit ABB:s globala tävling om att hitta en AI-partner för samutveckling av intelligenta robottekniker. Covariant har utvecklat en AI-programvara som möjliggör för ABB att lansera en helt autonom griplösning.Den första AI-lösningen för logistik har redan installerats och är under inlärning vid Active Ants expedieringscenter för e-handel i Nederländerna.

Den snabba globala tillväxten inom e-handelssektorn har lett till att ABB har identifierat möjligheter att tillämpa AI-robotar inom området logistik, exempelvis på lager, och vid sortering av paket och brev. De globala intäkterna inom e-handeln förväntas öka med över 50 procent de kommande fem åren, från 17 triljoner kronor 2019 till 26 triljoner kronor 2024, enligt Statista. Den växande efterfrågan på expedieringstjänster och den komplexa och arbetsintensiva processen innebär en särskild potential för intelligent automatisering. Marknaden växer stabilt med 4–5 procent och förväntas nå ett värde på 513 miljarder euro per 2021, enligt Beroe Inc.

Läs mer om:
Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2020-04-06 08:23:28