Lasergivare från Ifm mäter ytans reflektivitet

En ny modell av optiska laseravståndsgivare från Ifm kallad OGD Reflectivity kan förutom att mäta avståndet till ett objekt även upptäcka reflektionsgraden. Det gör givaren användbar i kvalitetskontroller.
Reflektionsgraden varierar beroende på ytans färg och egenskaper. Givaren är baserad på time of flight-principen. Fasskiftet mellan emitterat och reflekterat ljus mäts (time of flight) och därmed beräknas avståndet till objektet. Det fungerar på avstånd upp till 1,5 meter och även under svåra förhållanden, såsom störande ljuskällor, reflekterande eller smutsiga ytor och mörka föremål. Distansmätningen är exakt och därför passande i olika typer av applikationer, exempelvis i produktions- eller logistikanläggningar.


Exempel på tillämpningar är att skilja mellan flaskor i olika färger eller att upptäcka närvaron av paket i logistik. Om reflektivitetsgränsvärdet för det detekterade objektet avviker från det tidigare definierade värdet sänder givaren ut en omkopplingssignal som kan användas för att sortera objektet i fråga. Alla parametrar kan ställas in med de tre tryckknapparna direkt på givaren och visas tydligt på en tvåfärgsdisplay. Alternativt kan konfiguration utföras via IO-Link. Förutom givarens omkopplingstillstånd kan också de uppmätta värdena överföras till en IO-Link-master.
Ifm

Läs mer om:
Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2020-04-03 08:16:57