Trådlös överföring av mätvärden via LoRa

Två nya moduler från Carlo Gavazzi ger möjlighet till trådlös kommunikation via det standardiserade IIoT-protokollet lora. Där installation av kabel för kommunikation blir för komplex, kostsam eller tidskrävande passar ett trådlöst kommunikationsgränssnitt. UWP-A ger LORA-kommunikation åt Gavazzis energimätare med RS485. Den är flexibel och möjliggör insamling av mätdata via lokalt LORA-nät eller publika lorawan. UWP-M används i andra änden tillsammans med UWP 3.0, företagets lösning för insamling, presentation och loggning av mätvärden. UWP-M skapar ett lokalt LORA-nätverk som inte kräver någon operatör eller medför abonnemangskostnader.

Fungerar för allt från en enda energimätare till ett helt komplett övervakningssystem.Med lora är det möjlighet till trådlös överföring med räckvidd upp till 10 km. Lämpliga applikationer är där mätningar ska göras och samlas in från platser som ligger utspridda på större ytor som industrianläggningar eller större byggnader. Alla konfigurationsprogram för produkterna är licensfria.LORA använder det licens- och kostnadsfria 868 MHz ISM-bandet. Många operatörer ger tillgång till publika trådlösa LORAWAN-nätverk som täcker hela städer eller mer.
Carlo Gavazzi

Läs mer om:
Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2020-04-01 08:07:11