Heidenhain förstärker inom automation

Två nya medarbetare till Heidenhain. Preben Nyhus kommer från 15 April 2020 att ha ansvaret som säljchef för region Danmark och Norge på Heidenhain Scandinavia. Huvudfokus ligger på Heidenhains produktområden där basen finns inom området längdmätning och vinkelmätning med ett stort antal speciallösningar för företagets kunder. Utmaningen för Preben Nyhus kommer också att ligga på att öka Heidenhains verksamhet inom området automation, med nära samarbete med kunder i syftet att skapa ökat mervärde. Preben kommer närmast från Industriktekniker.nu där han var konsult. Innan dess har han haft ledande positioner inom försäljning och teknik på ABB Robotics, CNC.dk och Elektro-Isola.

Preben har en diplomingenjörsexamen inom maskinteknik från Ingenjörshögskolan på Odense.

Patrick Larsson har sedan 1 januari 2020 ansvaret som account manager på Heidenhain Sverige, med fokus på östra delen. Extra fokus kommer att ligga på uppgiften att öka Heidenhains närvaro inom OEM. Patrick kommer närmast från Metso, där han var försäljningsingenjör. Innan dess var han maskinsäljare på Pon Equipment och har även jobbat med försäljning inom telekom och copy/print branschen.

Läs mer om:
Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2020-03-25 13:57:54