Så löser vi dålig eller obefintlig handover

-LCDM projektet var Seiias föregångare och initierades av ssg med totalt 15 industriella partners. lcdm har varit en del av Vinnovas strategiska innovationsprogram Piia, säger Erik Molin. Foto: Dagmar Zitkova -LCDM projektet var Seiias föregångare och initierades av ssg med totalt 15 industriella partners. lcdm har varit en del av Vinnovas strategiska innovationsprogram Piia, säger Erik Molin. Foto: Dagmar Zitkova

Seiia, Swedish Industrial Interoperability Association är en ekonomisk förening som på samma sätt som övriga organisationer i vår omvärld jobbar med att lösa problematiken med dålig eller obefintlig ”handover” och datautbyte, skriver Seiia i sin programförklaring. Erik Molin, till vardags verksam i det egna konsultbolaget Forscon, baserat i Sundsval är även operativt engagerad i föreningen Seiia. När tidingen Automation möter honom, berättar han att föreningen har en viktig uppgift att lösa. Inom anläggningsintensiv industri har vi trimmat våra projekt till att vara duktiga på att leverera utrustning och ta den i drift inom tids- och kostnadsramar men det många inte varit lika lyckosamma med är att få all den information och dokument som krävs för att anläggningen ska uppnå hög produktivitet och ge maximal avkastning.

När anläggningen går i drift finns också all information tillgänglig i de system som man som anläggningsägare förväntar sig efter slutfört projekt. Därefter försöker man på egen hand lösa informationsöverlämningen, ofta i form av dokument som finns med i kontraktet med leverantörer i projektet. 

Många upplever att det är svårt att få leveranser gjorda efter att projektet är klart rent operativt. Fokus blir produktion och behovet av information för en optimal förvaltning av anläggningstillgångarna blir eftersatt. I dagens IT-drivna projektering skapas i princip all dokumentation ifrån olika databaser och system och dokumenten blir därför kopior på de data som dokumentet tar ut vid ett visst tillfälle. Dokument som snabbt kan bli inaktuella och som kräver resurser för sin uppdatering och revidering, vilket kostar stora belopp. 

Föreningen Seiia vill därför lösa problematiken med dålig eller obefintlig ”handover” och datautbyte. 

Istället för att försöka uppfinna hjulet igen vill vi ”adoptera” internationella framgångskoncept och utveckla dem tillsammans i ett internationellt nätverk som både berikar svensk industri men också säkerställer svensk konkurrenskraft.

Läs mer om:
Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2020-03-18 15:46:44