Digitalisering i montering gav priset

Svenska Monteringspriset 2020 har tilldelats Fredrik Skogqvist och Kristoffer Källgren, Scania, Staffan William Olsson, Sigma Group och Alexander Lindqvist, Afry. Foto: Rise Svenska Monteringspriset 2020 har tilldelats Fredrik Skogqvist och Kristoffer Källgren, Scania, Staffan William Olsson, Sigma Group och Alexander Lindqvist, Afry. Foto: Rise

Ett tvärfunktionellt team har jobbat målmedvetet för effektivare montering. Mitt i, och kanske den tilltagande svenska oron för spridning av coronaviruset till trots, genomfördes prisceremonin för det 19 Monteringspriset. Priset delades ut under den traditionella konferensen  Monteringskonferens som arrangerades av Svenskt Monteringsforum  i Stockholm den 11 mars. Priset tilldelas en person eller grupp av personer som utvecklat organisation, produkt, system, teknik, metod, verktyg eller någon annan form av hjälpmedel, som utgör ett föredöme och bidrar till utvecklingen inom monteringsområdet.Svenska Monteringspriset 2020 har tilldelats Fredrik Skogqvist och Kristoffer Källgren, Scania, Staffan William Olsson, Sigma Group och Alexander Lindqvist, Afry. 

Digitalisering

– Årets pristagare har nyttjat digitaliseringens möjligheter för att skapa effektiv montering och beredning. Samtidigt har man skapat system som inte behöver vara online med överordnade system”, säger Björn Langbeck, industriell expert vid Tillväxtverket och medlem i prisjuryn och fortsätter: ”Att ersätta kvalitetssäkring genom manuell skanning av streckkoder med intelligenta system är föredömligt. 

Det unika och föredömliga i arbetet är att man utgått från de människor som utför värdeskapande arbeten, satt dessa personer i centrum och eliminerat onyttig tid samtidigt som kvaliteten i deras arbetsuppgifter ökat.

Juryns motivering

–Fredrik Skogqvist, Kristoffer Källgren, Staffan William Olsson och Alexander Lindqvist har under flera år utgjort ett tvärfunktionellt team som jobbat målmedvetet för att uppnå en effektivare beredning och montering. De har skapat it-system som stödjer såväl beredarna som montörerna i att nå den flexibilitet som företagets produkter kräver. Genom att sätta människan i centrum har de eliminerat stora delar av beredningsarbetet samt manuell kvalitetssäkring. Pappersdokument för produkten behövs inte längre. Monteringsfelen har minskat tack vare att montören får rätt information och att systemet kontrollerar att varje moment utförts rätt innan nästa startas. Arbetet är ett gott exempel på när digitalisering används som ett medel för att skapa konkurrenskraft, inte som ett mål i sig. Pristagarnas arbete utgör därmed ett föredöme för svensk industri.

Många fabriker

Scania har många olika fabriker/produktionslinjer i Södertälje. Det aktuella arbetet har genomförts inom området montering av växellådor. Antalet varianter av växellådor har ökat de senaste åren och man ser en fortsatt ökning framöver. Det här innebär att behovet av olika program i utrustningarna ökar. Till slut har det blivit problem med lagringsutrymme i vissa utrustningar och även att antalet program som kan användas till flera olika varianter har minskat. För att tillverka en växellåda krävs en specifikation, som hittills skrivits ut på papper. Specifikationen är knuten till hur kunden beställt sin lastbil. För att bygga en växellåda behövde man tillgång till ett överordnat it-system för att komma åt kundens beställning. Samma system används även av säljorganisationen. Det här arbetssättet var känsligt för störningar och medförde stor risk för monteringsfel.

Pristagarnas arbete utgick från montörens och beredarens behov. Montören behöver få rätt information, inte onödig information (för mycket) och han ska inte sakna något. 

Priset består av en glas-skulptur av konstnärinnan Ebba von Wachenfeldt och 20 000 kr.

Läs mer om:
Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2020-03-20 08:06:41