Flexibel optisk spårning

 Foto: Leuze Electronic Foto: Leuze Electronic

Leuze electronic lanserar en ny sensor, OGS 600. Med denna erbjuds kostnadseffektiv fordonsautomation för transport av material och varor i produktions- och lagerutrymmen. Med sin kantdetektering och styrsignalöverföring till drivmotorn kan spåret styras optiskt, vilket innebär att körningen kan automatiseras på enklaste sätt. Rutten för de förarlösa transportsystemen kan anpassas flexibelt. Den kompakta designen av OGS 600 och dess låga minimiavstånd till marken på 10 mm gör att den kan integreras även i relativt platta fordon. Modeller med olika detektionsbredd och responstider täcker ett brett spektrum av möjliga tillämpningar, även för smala kurvor och vid höga hastigheter. Parametrisering och gränssnittsintegration implementeras via Sensor Studio-programvaran. En assistent analyserar kontrasten mellan marken och spåret och rekommenderar den ideala spårfärgen. En hög nivå av funktionalitet och omgivande ljusskydd tillhandahålls, i likhet med snabb idrifttagning och enkel adressanpassning. 

Leuze electronic Scandinavia

Läs mer om:
Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2020-02-17 13:24:15