OEM Automatic och IME samarbetar

OEM Automatic och IME går tillsammans och erbjuder en unik totallösning inom installation av kabelkedjor, meddelar företagen. IME har varit kund till OEM Automatic i flera år. Nu tar vi nästa steg och går tillsammans i ett partnerskap och erbjuder våra kunder en totallösning.  – Efterfrågan på totalprojektering blev större, något vi själva inte kunde erbjuda, säger Jesper Svenler, säljledare på OEM Automatic.  – Att samarbeta på det här sättet är nytt. Vi började med att testa oss fram. Nu har vi en rad lyckade projekt och känner oss trygga med samarbetet, säger Claes Turesson, VD på IME.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2020-02-06 09:13:00