Stor pilotanläggning ska rena avloppsvatten från läkemedelsrester

Pilotanläggningen i framtida Himmerfjärdsverket bygger på förbättrad rening av näringsämnen genom så kallad mbr-teknik (membran bioreaktor) och efterföljande filter med aktivt kol för rening av läkemedelsrester. Foto: Syvab Pilotanläggningen i framtida Himmerfjärdsverket bygger på förbättrad rening av näringsämnen genom så kallad mbr-teknik (membran bioreaktor) och efterföljande filter med aktivt kol för rening av läkemedelsrester. Foto: Syvab

 Naturvårdsverket delar under tre år ut 142 miljoner kronor till avloppsreningsverk som vill installera teknik för att stoppa miljöförstöringen. Läkemedelsrester som hamnar i vattendrag via avloppsvatten påverkar fiskar och andra djur, vilket få avloppsreningsverk kan göra något åt idag. Det finns teknik som kan avhjälpa problemet. Teknikkonsulten Ramboll deltar därför i ett pilotprojekt där vattnet renas med aktivt kol. Tekniken ska testas i en ny pilotanläggning på Himmerfjärdsverket i Botkyrka. Himmerfjärdsverket har fått 12 miljoner kronor av Naturvårdsverket.

– Vi har tagit fram en design för läkemedelsrening med aktivt kol som innebär att 80–90 procent av läkemedelsresterna kan fångas upp, säger Johanna Grim som deltar från Ramboll. Det aktiva kolet har väldigt stor yta där läkemedelsrester och andra mikroföreningar fastnar.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2020-02-03 13:06:40