Stockholm vann i tävlingen World Smart City Awards

Envac deltog i Grow Smarter genom ett kombinerat sopsug med optisk sortering med färgkodade påsar. Systemet med dubbelteknologin innehåller smart styrteknik. Foto: Dagmar Zitkova Envac deltog i Grow Smarter genom ett kombinerat sopsug med optisk sortering med färgkodade påsar. Systemet med dubbelteknologin innehåller smart styrteknik. Foto: Dagmar Zitkova

Stockholm utsågs till världens smartaste stad vid Smart City Expo World Congress i Barcelona den 20 november. Stadens ledarskap i projektet Grow Smarter var avgörande för att staden skulle ta hem vinsten, rapporterar Stockholms stad. Smart City Expo World Congress är Europas största Smart Stads konferens som samlar över 20 000 deltagare från hela världen. Grow Smarter, ett EU-projekt som Stockholms stad ledde och deltog i med tolv smarta lösningar i Årsta och Slakthusområdet – för en hållbart växande stad, avslutades med en slutkonferens i Stadshuset i början av december. Genom projektet skapade Stockholm bland annat förbättrad livskvalitet genom ökad mobilitet, bättre boenden och bättre infrastruktur.

Projektets mål var att skapa 1 500 nya arbetstillfällen samt minska utsläpp av växthusgaser med 60 procent. De andra finalisterna i tävlingen i stadskategorin var Bristol, Curitiba, Montevideo, Seoul och Teheran. Totalt var 450 projekt från 54 länder nominerade.

– Det är fantastiskt glädjande att Stockholm tagit hem priset som världens smartaste stad, säger Anna König Jerlmyr (m), finansborgarråd, Stockholms stad, i en kommentar. – Genom innovativa digitala tjänster, öppenhet och uppkoppling ger vi stockholmarna bättre livskvalitet och näringslivet de bästa förutsättningarna att växa och utvecklas, säger Anna König Jerlmyr. Nu fortsätter arbetet för en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar stad där det är enkelt att leva. Här spelar digitalisering och nya teknologier en avgörande roll.

Det EU-finansierade Horizon2020-projektet Grow Smarter har samlat städer, industri och medborgare för att testa smarta lösningar och affärsmodeller som kan skalas upp, anpassas och återanvändas på andra platser i världen. Syftet var att leda till mätbara resultat i energi- och resurseffektivitet, nya marknader och nya jobb. Projektkoordinator var Miljöförvaltningen i Stockholms Stad. Tillsammans med Köln, Barcelona och ett konsortium av privata aktörer har Stockholm implementerat tolv smarta lösningar inom energieffektiva bostadsområden med fokus på renovering av befintliga bostäder, smart urban mobilitet och integrerad infrastruktur. Ett av de framgångsrika projekten har tidningen Automation besökt och skrivit ett reprotage om. Det handlar om företaget Envac som har kombinerat sopsug med optisk sortering med färgkodade påsar. Systemet med dubbelteknologin innehåller smart styrteknik, ger feedback till användare, ägare och operatörer. Det har också minimerat Envacs installationskostnad genom att samla in flera avfallstyper genom ett och samma sopnedkast i motsats till att ha ett nedkast per avfallstyp.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2020-01-28 09:01:13