Flödesmätning utan restriktioner oberoende av flödesprofil

I början av januari lanserade Endress+Hauser en världsnyhet, Proline Promag W 300/400/500. Flödesmätning utan restriktioner oberoende av flödesprofil. Proline Promag W är världens första elektromagnetiska flödesmätare utan behovet av en förstrypning för att mäta tillförlitligt – oberoende av flödesprofil och installationspunkt, skriver Endress+Hauser i produktpresentationen. Inom VA industrin är tillförlitlig flödesmätning viktigt för optimal processkontroll.

Ett flertal situationer som exempelvis otillräckligt med raksträckor eller andra hinder i rörledningen påverkar flödesprofilen negativt och därmed påverkas noggrannheten. Promag W från Endress + Hauser har en ”0 x DN fullt genomlopps-option” som är unik och mäter med maximal noggrannhet oberoende av flödesprofil – detta utan förstrypning och därmed utan tryckfall.

Innovativ analys

Promag W:s (0 x DN) nya och innovativa mätkoncept baseras på multipla mätelektroder som detekterar flödet. Detta resulterar i en betydande andel mer mätdata än standardmätare. Tillsammans med en innovativ analys av mätvärdet är det nu möjligt att mäta med maximal noggrannhet oberoende av flödesprofil.

Endress+Hauser

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2020-01-23 13:23:58