Sveriges första testanläggning som fångar in koldioxid från biokraftvärme

Stockholm Exergi invigde den nya anläggningen Bio-CCS. foton: Stockholm Exergi Stockholm Exergi invigde den nya anläggningen Bio-CCS. foton: Stockholm Exergi

I början av december invigde Stockholm Exergi anläggningen kallad Bio-CCS. Energiminister Anders Ygeman var med och klippte bandet till Sveriges första testanläggning som fångar in koldioxid från biokraftvärme, rapporterar Stockholm Exergi. – Det här är ett viktigt steg i Stockholm Exergis utstakade väg mot att inte bara minska sina utsläpp av koldioxid utan även skapa minusutsläpp.  

– I nyligen fattade vi beslut om att efter den här vintern stänga vår sista kolpanna och nu inviger vi testanläggningen för Bio-CCS. Det här är två händelser som med all tydlighet visar att vi som företag menar allvar med vår omställning och att vi bidrar med lösningar för att motverka klimatförändringarna, sade Stockholm Exergis VD Anders Egelrud. Målet med testanläggningen vid biokraftvärmeverket i Värtan är att säkerställa tekniken för att avskilja koldioxiden ur rökgaserna. Att säkerställa tekniken för lagring sker i ett parallellt projekt. En storskalig anläggning för Bio-CCS kommer omfatta alla delar från infångning till lagring och kommer att skapa stora minusutsläpp varje år.

– Dagens invigning är starten på en viktig testperiod. Vi vet att tekniken Bio-CCS fungerar, nu ska vi optimera den för just vårt biokraftvärmeverk här i Värtan. Våra beräkningar visar att med en fullskalig anläggning skulle vi kunna fånga in 800 000 ton koldioxid per år här i Värtan och om vi ser på hela Storstockholm och även andra bolags verksamheter handlar det om över två miljoner ton, säger Erik Dahlén, FoU-ansvarig på Stockholm Exergi.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2020-01-22 09:24:54