Stor pekskärm synliggör målen

Virtual Manufacturing, som är leverantör av Leanbaserade produktions- och logistikutvecklingstjänster, har lanserat en digital plattform för visualisering och teamwork. Den molnbaserade plattformen som heter Mevisio kan användas för att utveckla verksamheten i team.Mevisio innehåller anpassade, digitala visualiseringstavlor, som exempelvis Lean-tavlor för förbättring och 58, pulstavlor för daglig styrning, Kanban-tavlor och tavlor för arbetsmiljö och säkerhet. 

Genom att synliggöra mål, planer och förbättringar på en stor skärm underlättas teamets dagliga möten tillsammans. Teamet definierar aktiviteter direkt i tavlan och engageras i att nå verksamhetens mål. Företaget erbjuder en 65-tums skärm med touch-funktion, vilket gör det lätt och smidigt att använda visualiseringstavlorna i plattformen. Mevisio fungerar även i vanliga mobila enheter.

Virtual Manufacturing

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2020-01-13 10:46:49