Kompakt drivenhet för nästan alla motorer

 Foto: Omron Foto: Omron

Omron har utökat sin serie av frekvensomvandlare med den kompakta drivenheten Q2V. Den kan styra både induktionsmotorer, permanentmagnetmotorer och synkronreluktansmotorer.Q2V är enkel att installera med skruvlösa terminaler för alla in- och utgångar och det finns ett program där du får stegvis hjälp med att konfigurera parametrarna. Enligt Omron ska frekvensomvandlaren vara underhållsfri i tio år använd i temperaturer upp till 50 grader, tack vare tålig konstruktion, damm- och fuktighetsskydd.

Andra funktioner är EMC-filter (Electromagnetic Compatibility) och STO-funktioner (Safety Torque Off) samt en bromsningstransistor.Förutom att den hanterar olika typer av växelströmsmotor har q2v två klassningar. Det innebär att den kan användas för många olika användningsområden, till exempel till att driva motorer med olika klassningar beroende på belastningsegenskaperna. Dessutom kan programguiderna anpassa drivenheten för olika krav. Du kan använda grafiska utvecklingsverktyg till att utveckla egna program.

Avancerade motorstyrningsalgoritmer innebär att det går att öka effektiviteten med upp till 6 procent för asynkrona motorer och upp till 2 procent för permanentmagnetmotorer, jämfört med konventionella drivenheter. Det finns ytterligare energibesparande funktioner för användning där belastningarna har variabla eller reducerade vridmomentsegenskaper. Dessa används till att optimera energibesparingarna automatiskt, vilket ger en total energibesparing på upp till 50 procent.

Omron

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2020-01-13 08:24:16