Detekterar olika vätskor

En ny flödesmätare för vätskor, från tyska Bürkert, mäter även densiteten kontinuerligt och temperaturoberoende. Det är en ny version av företagets flödesmätare Flowave som har fått utökade funktioner för att urskilja byte av media i system för livsmedelstillverkning. Det möjliggör att särskilja produktionsstegen från varandra och med det stödet skapa en process med minimerade produktionsspill vid omställning mellan olika produkter.

När systemet rengörs kan Flowave detektera skiften mellan mjölk och tvättvätska. På så sätt minskar produktspill och onödiga kostnader.

Bürkert

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2020-01-13 08:18:54