Företagen anmäler åtgärder för att minska sin klimatpåverkan

Tillverkningsindustrin står för en tredjedel av de globala koldioxidutsläppen. Allt fler företag vidtar åtgärder för att minska sin klimatpåverkan. Debatten om detta har intensifierats de senaste månaderna. Det har i sin tur resulterat i att vi på tidningen Automation får in allt fler rapporter om företagens olika åtaganden. Bosch är till exempel ett av de företag som nyligen har gått ut och berättat om att de går mot att bli helt koldioxidneutrala för att minska klimatpåverkan. – Tillverkningsindustrin står idag enligt Internationella Energirådet för en tredjedel av de globala koldioxidutsläppen.

Som ett steg i att minska sina koldioxidutsläpp samt uppnå klimatneutralitet, har Bosch nu tecknat avtal med Vattenfall  om att under 2020 köpa in 100 procent förnybar, koldioxidnetrual energi  till sina 9 center i Sverige: Robert Bosch, Bosch Rexroth, Bosch Thermoteknik  samt BSH Home Appliances, skriver Bosch i sin kommuniké.

– Att minska vår klimatpåverkan är en central del i Bosch ramverk för hållbarhet, säger Kalviskis Kaspars, nordiskt ansvarig för klimatfrågor. För Bosch är det förnybart som gäller i alla center i Sverige, från kontor till fabriker. Tidigare har en stor del av verksamhetens energi kommit från kärnkraft, men från och med 2020 så kommer all energi vara helt förnybar samt koldioxidneutral. Nu kan vi vara stolta över den nya statusen. Detta är särskilt viktigt med tanke på att våra enheter i Sverige står för cirka 85 procent av den totala elförbrukningen som Bosch i Norden förbrukar, säger Kalviskis Kaspars. Utöver investering i grön el, kommer Bosch under åren fram till 2030 investera i certifierade projekt, som ska stödja social- och ekologisk hållbarhet. Vidare ska 40 procent av Bosch energibehov år 2030, komma från egna anläggningar.

Tre nya åtgärder

Ett annat företag som nyligen har berättat om sin långsiktiga ambition att minska sina koldioxidutsäpp är Schneider Electric. I samband med Climate Week i New York tidigare i höst presenterade bolaget tre nya åtgärder för att nå sitt mål om koldioxidneutralitet. Bland annat tidigarelägger Schneider Electric tidsplanen för att nå utsläppsmålet med fem år – från ursprungliga 2030 nu till år 2025. Schneider introducerar en plan bestående av tre olika åtgärder: Påskynda målet att bli koldioxidneutralt till 2025, netto-noll utsläpp till år 2030 samt netto-noll distributionskedja till 2050. 

Det största hotet

– Klimatförändringarna är det enskilt största hotet mot vårt samhälle. Vi måste tillsammans arbeta för att minska våra koldioxidutsläpp och stoppa temperaturökningen. Hos Schneider Electric är vårt engagemang för koldioxidneutralitet integrerat i våra affärsbeslut och ledning, men vi måste göra mer och göra det snabbare. 

Uppmanar andra

Vi ökar inte bara vårt egna arbete mot koldioxidneutralitet och flyttar fram vår tidsplan, utan vi uppmanar även andra att vidta mer vågade åtgärder för att minska koldioxidutsläppen och etablera mer hållbara affärsmetoder som hjälper till att visa vägen mot en värld utankoldioxidutsläpp, säger Jean-Pascal Tricoire, VD på Schneider Electric.

Toyota är med

Även Toyota Material Handling Europe har i sin nyligen publicerade hållbarhetsrapport konstaterat att det är viktigt att sänka koldioxidutsläppen. – Sedan 1993 har Toyota Industries Corporation varit ett av de första företagen som åtagit sig att följa Kyoto-protokollet. Nu har vi med ett systematiskt arbete minskat koldioxidutsläppen från våra fyra största europeiska fabriker med 20 procent jämfört med år 2012 (motsvarar 2 321 ton). Detta samtidigt som produktionen nästan fördubblades under samma tidsperiod.

– Zero Muda är vår vision, eftersom kvalitet är nyckeln till att driva verksamheten framåt. Detta gäller för hur vi arbetar med våra affärspartners, vår personal och med miljön. Så låt oss sträva framåt tillsammans mot noll driftstopp, noll olyckor och noll utsläpp, sade Matthias Fischer, VD och koncernchef för Toyota Material Handling Europe.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2019-12-30 09:52:06