Samarbetar kring automatisering av solcellsproduktionen i Sverige

Dennis Helfridsson, chef för ABB:s affärsområde Robotics & Discrete Automation i Sverige och tillträdande VD för ABB Sverige och Giovanni Fili, CEO på Exeger. Foto: ABB Dennis Helfridsson, chef för ABB:s affärsområde Robotics & Discrete Automation i Sverige och tillträdande VD för ABB Sverige och Giovanni Fili, CEO på Exeger. Foto: ABB

ABB levererar produktonsteknik till svenska Exeger Operations som ska tillverka solceller. Exegers lösning är unik på marknaden tack vare den patenterade fotovoltaiken som möjliggör ljusladdning både utomhus i direkt solljus och inomhus i begränsat eller artificiellt ljus. Genom integrering i konsumentelektronik och smarta produkter för hemmet förbättras användarupplevelsen med en förlängning av batteridrifttiden. Exeger ska snart bygga en ny, toppmodern och helautomatisk fabrik i Stockholm. 

– Genom att helt automatisera produktionen med hjälp av högeffektiva robotar kan vi minska energiåterbetalningstiden för varje solcell som produceras och hjälper därmed människor att minska sina koldioxidutsläpp, säger Exegers CEO Giovanni Fili i en kommentar i samband med att affären blev offentlig. Det tekniska samarbetet består av tre centrala projekt. abb levererar sin robot- och automatiseringsteknik för att öka automatiseringsnivån i Exegers befintliga fabrik i Stockholm, exempelvis robotar IRB 1200 och IRB 910INV Scara. ABB har bildat ett teknikteam för framtagning av specialiserade lösningar för Exegers planerade svenska fabrik. ABB vill eventuellt införliva Exegers solceller i framtida ABB-produkter. Syftet är att minska miljöpåverkan. Till exempel kan Exegers solceller utnyttjas till att driva avancerade sensorer.

– Med ökande efterfrågan på lösningar med ren energi vill vi gärna stödja och göra det möjligt för företag med en tydlig agenda att driva innovationer och bidra till att påskynda världens omvandling till ren energi, säger Dennis Helfridsson, chef för ABB:s affärsområde Robotics & Discrete Automation i Sverige och tillträdande VD för ABB Sverige. 

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2019-12-17 09:30:04