Näringslivsinriktad forskningspolitik krävs

Regeringens arbete med att förbereda nästa års forskningsproposition har påbörjats vilket kommer att sätta ramarna för kommande fouarbete. Det svenska näringslivet, både industrin och tjänstesektorn, är hårt konkurrensutsatta, därför krävs mycket mer av forskningen, konstaterar bransch- och arbetsgivar­organisationen Innovations­företagen. De representerar 765 kunskapsintensiva medlemsföretag med uppemot 37 000 anställda.

Kvar i Sverige

–Forsknings- och innovationspolitiken är ett viktigt instrument för att stärka näringslivet långsiktigt, säkra jobb och tillväxtmöjligheter här hemma i Sverige. Många länder satsar allt mer på forskning och innovation för att ta marknadsandelar i dessa områden.Tjänstesektorn står för en allt större del av bnp, export och sysselsättning och de kunskapsintensiva tjänsteföretagen har bidragit mycket starkt till en god utveckling på dessa områden de senaste decennierna. Det handlar om teknikkonsulter, IT- och telekomföretag och andra kunskapsintensiva företag som levererar tjänster till näringslivet och offentlig sektor.

– Det är innovativa företag som är i stort behov av forskning, utbildning och ett genomtänkt innovationspolitiskt ramverk, enligt Andreas Åström, chef Näringspolitik och kommunikation, på Innovationsföretagens paraplyorganisation Almega. Tyvärr finns en rad hinder för kunskapsintensiva tjänsteföretags möjligheter att ta del av forsknings- och innovationssatsningar. 

Konkreta hinder

Ett konkret hinder är att regelverket för så kallade innovationspartnerskap utesluter alla företag som inte har en separat FoU-avdelning, vilket få tjänsteföretag har. Ett annat hinder är att det finns en begränsningsregel kopplad till fou-avdraget som hindrar konsultföretag att ta del av avdraget när de har forskare som är ute på kunduppdrag.

– FoU-avdraget kan bidra till att göra tjänsteföretagen mer engagerade i forskning och utveckling, men då behöver villkoren anpassas säger Magnus Höij förbundsdirektör på Innovationsföretagen. Sverige utmärker sig negativt i internationell jämförelse genom en relativt låg andel studenter som läser IT-utbildningar. Trots att Sverige står inför en stor digital transformation av samhälle och näringsliv. Det behövs samverkan med näringslivet och nya utbildningar som möter behoven, exempelvis med inriktning mot ai, säkerhet och digital transformation. Internationell talangattraktion är också nödvändigt. Idag stannar färre än en av tio inresande studenter från länder utanför eu och jobbar i Sverige efter examen.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2019-12-06 09:25:36