Industrins 27 åtgärder som ska göra Sverige fossilfritt

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Fotograf: Fredrik Hjerling Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Fotograf: Fredrik Hjerling

Totalt 13 branscher har tagit fram färdplaner inom ramen för initiativet Fossilfritt Sverige. Nu har man utgått från dessa och sammanställt ett 27-punktsprogram med förslag på åtgärder. Det högt ställda målet är att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. I slutet av oktober överlämnade Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige sammanställningen till regeringen genom miljö- och klimatminister Isabella Lövin och näringsminister Ibrahim Baylan. Färdplanerna beskriver hur branscherna ska bidra till att uppnå riksdagens mål om att Sverige ska ha netto noll utsläpp senast år 2045. Det handlar bland annat om regelförändringar och förenklingar för tillståndsprocesser för att kunna höja tempot i uppbyggnaden av den infrastruktur som omställningen kräver.

Det handlar även om nya sätt att arbeta med innovation, med finansiering och om att ta fram strategier för biomassa och koldioxidinfångning och lagring.

– I Sverige har de klimatrelaterade frågorna de senaste åren ändrat karaktär. Det handlar inte längre bara om miljö utan är nu också en viktig del av vår innovations- och konkurrenskraft, sade näringsminister Ibrahim Baylan. 

Fossilfritt Sverige startades på initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Initiativet samlar idag över 400 aktörer och är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen.

De industrier som har anslutit sig till Fossilfritt Sverige hör Bergmaterialindustrin, Betongbranschen, Bygg- och anläggning, Cementbranschen, Dagligvaruhandeln, Digitaliseringskonsultbranschen, Flygbranschen, Gruv- och mineralbranschen, Sjöfartsnäringen, Skogsnäringen, Stålindustrin, Uppvärmningsbranschen, Åkerinäringen.

De dokument som det främst hänvisas till i denna 27–punkts lista är följande bland annat  73-punktsprogrammet/Januariavtalet (sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna), Underlag till regeringens klimatpolitiska handlingsplan, Naturvårdsverket, Klimatpolitiska rådets rapport 2019, Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet, sex myndigheter inom Energimyndighetens regeringsuppdrag och Energiöverenskommelsen från 10 juni 2016.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2019-12-02 15:23:23