Göteborg Energi och Siemens samarbetar

Hans Holmström, VD för Siemens Industrial Turbomachinery och Alf Engqvist, vd Göteborgs Energi på Rya KVV. Foto: Siemens Hans Holmström, VD för Siemens Industrial Turbomachinery och Alf Engqvist, vd Göteborgs Energi på Rya KVV. Foto: Siemens

Göteborg Energi och Siemens har inlett ett samarbete med syfte att testa svensk teknik som ska föra driften med förnybara bränslen i Rya kraftvärmeverk (Rya KVV) möjlig, rapporterar Siemens i en kommuniké. Idag använder Ryaverket naturgas.Ett första steg i samarbetet är installationen av en testturbin på Rya KVV för validering av 3D-printade brännare. I förlängningen blir det möjligt att testa olika fossilfria bränslen i anläggningen. Testet ska pågå under en driftsäsong, fram till april 2020. Om testet faller väl ut finns möjlighet att prova nya typer av brännare och bränslen.

– I Rya kraftvärmeverk produceras både fjärrvärme och el. Anläggningen har en viktig roll i Göteborgs elförsörjning. Att tillsammans med Siemens undersöka möjligheterna för en omställning av både elkraft- och värmeproduktionen är en av pusselbitarna i vårt arbete för fossilfrihet, säger Alf Engqvist, VD på Göteborg Energi. Den 5 november, träffades Hans Holmström, vd för Siemens Industrial Turbomachinery och Alf Engqvist på Rya KVV för att skriva under samarbetsavtalet. Gasturbiner som Siemens utvecklat i Finspång kan användas både som baskraft och balanskraft beroende på vilka behov som finns. 

– Vi kan dessutom redan idag elda höga andelar fossilfria bränslen som till exempel biogas och vätgas i våra gasturbiner med mål att inom snar framtid kunna köra 100 procent fossilfritt, säger Hans Holmström. 

– I vårt samarbete med Göteborg Energi och Rya kraftvärmeverk ser vi möjligheten att verifiera flera olika gröna bränslen i större skala, först i Sverige och sedan i andra delar av världen. Det finns en internationell efterfrågan på nya klimatsmarta lösningar och Siemens vill bidra med teknik som gör det möjligt att fasa ut kol och olja, skriver Siemens. Om man konverterar ett kolkraftverk till ett modernt gaseldat kombikraftverk, som Rya KVV, kan man minska koldioxidutsläppen med ca två tredjedelar. Genom att samelda naturgasen med ökande andel vätgas eller biobränsle kan sedan utsläppen minskas gradvis.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2019-11-29 10:12:42