Energismarta vakuumlösingar

 Foto: SMC Automation Foto: SMC Automation

 Pneumatiken, eller tryckluftstekniken är en teknik som rent och enkelt automatiserar industrin. Nu är det dock dags att effektivisera tryckluftsanläggningarna, anser pneumatikleverantören SMC Automation. Energibesparingsprojekt på företagen brukar oftast handla om uppvärmning, belysning, ventilation men sällan om tryckluft, påpekar smc. Men utvecklingen inom området har på senare år gått snabbt och skapat nya möjligheter. Det handlar om övervakning, optimering av lösningar, smarta produkter och miniatyrisering. Det går ofta ganska enkelt att spara hälften av tryckluftsförbrukningen som i sin tur står för hela 10 procent av den totala energiförbrukningen inom svensk industri.

Oavsett om man använder centralvakuum eller genererar vakuum i anslutning till själva användningsstället kan energin sparas om man väljer rätt lösning. Vakuum skapas på olika sätt. Det vanligaste är att använda vakuumpumpar eller ejektorer. Vilken teknik man väljer beror på faktorer som applikationsspecifika krav och totalt vakuumbehov i anläggningen. En vakuumpump används ofta för att generera centralvakuum och förbrukar elenergi medan en ejektor används mer lokalt i anslutning till exempelvis en sugkopp och istället förbrukar tryckluft. Båda teknikerna har dock det gemensamt att det går att spara stora mängder energi genom att välja rätt lösning, skiver SMC Automation. En vakuumpump som styrs med variabelt varvtal och arbetar mot ett börvärde kommer att leverera det flöde som krävs och inget annat, vilket minskar energikostnaderna med, i genomsnitt hälften.

En ejektor som styrs med en vakuumvakt som stänger av lufttillförseln när önskad vakuumnivå har uppnåtts är en miljövänlig lösning med en besparingspotential på upp till 90 procent och som dessutom medför en reducerad ljudnivå i lokalen. Allt integrerat i en komplett vakuumenhet, ZK2. Det finns också andra lösningar så som t.ex. att använda en 3 stegs-ejektor jämfört med enstegs-ejektor som innebär en energieffektivisering på 50-60%.

SMC Automation 

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2019-10-07 08:08:42