Krohne Inor förbättrar arbetsmiljön

 foto: Krohne Inor foto: Krohne Inor

 Serviceleverantören Ömangruppen, verksam inom området automation, ventilation och energi har fått order på att förbättra inneklimaten och arbetsmiljön hos Krohne Inor, rapporterar Ömansgruppen. Krohne Inor i Malmö är ett specialistföretag som levererar mätinstrument för temperaturmätning inom processindustrin. Företaget har ett 60-tal anställda i Malmö. – Inom processindustrin, till exempel i kraftverk, smältugnar eller vid tillverkning av livsmedel, är det oerhört viktigt att ha koll på temperaturen. Vi utvecklar och tar fram mätinstrument anpassade för varje unik applikation, säger Mats Roth, underhållstekniker på Krohne Inor. 

I tillverkningen av mätinstrumenten används oljor som kan bilda giftiga och farliga gaser. På sikt kan de vara skadliga för hälsan och bland annat leda till allergier. För att förbättra arbetsmiljön för de anställda i produktionen har Krohne Inor med hjälp av Ömangruppen byggt ut sitt befintliga system och bland annat installerat kanaler med punktutsug vid arbetsplatserna. – Vi har gjort ett antal åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och uppfylla kraven från arbetsmiljöverket. Utsugen vid arbetsplatserna suger bort giftiga gaser och damm, säger Mats Roth. Ömangruppen har ett serviceavtal på ventilation och kylsystem i företagets lokaler i Malmö och båda parterna ser positivt på samarbetet.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2019-09-10 08:31:15