Etteplan, Nokia och Ukkoverkot samarbetar kring privata LTE-nätverk för industrin

 Etteplan, Nokia och Ukkoverkot samarbetar för att ge industrikunder lösningar baserade på privata LTE/4G och nr 5G  radionät, rapporterar företagen i en gemensam kommuniké. – Ett privat mobilnät är det effektiva, och ofta det enda, alternativet för tillämpningar som kräver pålitliga och säkra anslutningar med hög dataöverföringskapacitet och låg latens, dvs kort fördröjning säger Jouko Tuppurainen, direktör Ukkoverkot. Typiska tillämpningar finns i hamnar, industrier och gruvor.

Ett privat LTE-nätverk gör det möjligt att effektivt och säkert använda data som samlas in från flera källor, till exempel från sensorer och kameror.

Stort behov

– Vi uppskattar att det behövs hundratals privata trådlösa nätverk inom industrin och den offentliga infrastrukturen. Enligt olika studier kan upp till hälften av världens största industriföretag använda privata LTE-nätverk i slutet av 2020, säger Jouko Tuppurainen.– Sensorer, terminaler och programvara kommer att få en allt viktigare roll vid digitalisering och automatisering. Det finns således en stor nytta i att använda privata trådlösa nätverk, därför är samarbetet viktigt för oss, understryker Tuppurainen.Varje företag bidrar med sitt kunnande. Etteplan kommer att fungera som integrator och utveckla applikationer, Nokia kommer att leverera radiosystem, trådlösa basstationer och programvaran för hantering av det mobila nätet. Ukkoverkot är systemleverantör och operatör (sim-kortsleverantör) och tillhandahåller den tilldelade radiofrekvensen.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2019-09-02 08:09:11