Ericsson och Rise samarbetar kring digitalisering

– Utbyte kommer att öka och medarbetare ska kunna växla mellan Rise och Ericsson. Pia Sandvik hoppas att det kommer att stärka Kista som innovationsmiljö. Foto: Dagmar Zitkova – Utbyte kommer att öka och medarbetare ska kunna växla mellan Rise och Ericsson. Pia Sandvik hoppas att det kommer att stärka Kista som innovationsmiljö. Foto: Dagmar Zitkova

 Ericsson och forskningsinstitutet Rise har tecknat samarbetsavtal om ett långsiktigt strategiskt samarbete kring forskning och innovation. I ett första skede inriktas samarbetet mot framtidens transportsystem, Internet of Things, sensorer och förpackningar som en del av den uppkopplade logistik-kedjan samt cybersäkerhet. –Avtalet kan ge oss forskning inom strategiskt viktiga områden, kompetensutveckling av medarbetare, ökat nyttjande av Rises infrastruktur och testanläggningar samt att vi gemensamt utforskar möjligheterna kring digitalisering, säger Erik Ekudden, avdelningschef för Technology på Ericsson.

–Rise kan även bidra med att få 5G etablerad i olika tillämpningar på olika industrier. Det kan vara gruvor, fabriker, fastigheter, sjukhus eller universitetscampus. –Rise är aktivt i en mängd branscher och kan ge oss stöd i att få ut 5G på bästa vis, säger Erik Ekudden.Samarbetsavtalet löper över minst fem år. Inom ramen för samarbetet ska också ett årligt öppet seminarium arrangeras för att sprida ny kunskap till fler aktörer. – För många av de samhällsutmaningar som Sverige och världen står inför är ny teknologi en del av lösningen. Det gäller till exempel klimathotet och omställningen till ett mer hållbart transportsystem. De innovationer och lösningar som blir resultatet av vår samverkan kommer att vara till nytta för svenskt näringsliv, säger Pia Sandvik, VD på Rise.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2019-08-26 07:52:06