Industrialisering av träbyggande

Den 28 maj 2019 invigde Stora Enso en ny produktionslinje för korslimmat trä på Gruvöns sågverk i Grums. Foto: Stora Enso Den 28 maj 2019 invigde Stora Enso en ny produktionslinje för korslimmat trä på Gruvöns sågverk i Grums. Foto: Stora Enso

I somras överlämnades träbyggsektorns färdplan för 2025 till statsminister Stefan Löfven vid hans besök på Stora Ensos fabrik för korslimmat trä i Grums. Färdplanen är framtagen av den samlade träbyggsektorn och ska ses som ett erbjudande till regeringen som i två regeringsförklaringar betonat vikten av att öka det industriella byggandet i trä. Färdplanen är en beskrivning av en växande industri som förnyar byggprocessen och som radikalt minskar klimatavtrycket från byggsektorn.

– Vi är glada och hedrade att få stå värdar för industrins överlämnande av färdplanen och att vi samtidigt får möjlighet att visa vår nya produktionslinje för korslimmat trä, sade Per Lyrvall, Sverigechef i Stora Enso.Denna linje är en av världens största och mest moderna produktionslinjer för korslimmat trä (clt) som invigdes den 28 maj. Det är en investering som handlar om en halv miljard kronor. Satsningen skapar även cirka 60 nya arbetstillfällen i värmländska Grums.

– Industriellt träbyggande svarar på vår samtids största frågor: klimatfrågan, jobb i glesbygd och bostadsbristen. Det handlar om ett nytt sätt att bygga med vinster som ökad produktivitet och bättre kvalitetskontroll, kommenterar David Johnsson, vd för Trä- och Möbelföretagen. Färdplanen är utarbetad av ledande träbyggföretag tillsammans med Linköpings Universitet och Luleå Tekniska Universitet.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2019-08-27 07:39:36