Standardisering för sakernas Internet

Läs hela artikeln. Ladda ner den som PDF fil. Läs hela artikeln. Ladda ner den som PDF fil.

All IoT teknik ska vara kompatibel och möjlig att använda i interaktion. När Industri 4.0 börjar bli mer etablerat och det finns växande incitament för industriaktörer att snabbt kunna anpassa och optimera sin produktion börjar kraven på sakernas internet bli mer konkreta. Sakernas Internet (Internet of Things eller iot) är ett begrepp som syftar till internet-uppkopplade tekniska prylar och moduler som kan skicka data från sensorer och ta emot instruktioner. På både konsumentelektroniksidan samt inom industriella tillämpningar kommer nya iot-produkter till marknaden i allt snabbare takt. Uppkopplade enheter kommer att figurera allt mer inom vård och hälsa, transporter, tillverkning, hemautomation samt på offentliga platser som autonoma transporter med självkörande fordon. 

Den främsta nyttan med "uppkopplade saker", som maskiner, sensorer, kameror och automationssystem, är att de ska kunna kommunicera och interagera med varandra.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2019-07-19 13:02:31