Presenterar en ny koldioxidneutral fabrik

ABBs anläggning i Lüdenscheid, Tyskland. Foto: ABB ABBs anläggning i Lüdenscheid, Tyskland. Foto: ABB

ABB Presenterar vision om framtidens koldioxidneutrala fabrik, rapporterar ABB. I sin anläggning i tyska Lüdenscheid, visar ABB hur övergången till hållbar energi kan lyckas med hjälp av digital energistyrning. Med konceptet ”Mission to Zero” leder man övergången från fossila bränslen. Arbetet med design och konstruktion har tagit två år. Den tekniska kärnan i hela systemet i Lüdenscheid är det skalbara energistyrningssystem Optimax ur ABB:s energistyrningspaket ABB Ability. Den digitala lösningen ger konstant övervakning och optimal styrning av produktion, konsumtion och lagring av energin och arbetar i stort sett helt självständigt. Systemet lär sig självt och beräknar det optimala energiflödet med hjälp av dataförutsägelser och kompenserar för avvikelser i realtid. Anläggningen kommer under soliga dagar att generera tillräckligt med el för att täcka 100 procent av fabrikens energibehov.

Överskottet matas ut i det allmänna nätet och bidrar till regionens elförsörjning med hållbart producerad energi. För att täcka efterfrågetoppar hämtas grön kompletteringsenergi från energibolaget MVV Energie AG, som garanterar 100 procent koldioxidneutral produktion. 

–Med en toppmodern anläggningen kan vi visa på fördelarna med ett system där alla delar är digitalt sammankopplade och styrbara. Det intelligenta systemet förbättrar energieffektiviteten, hållbarheten och resursbevarandet, vilket möjliggör en framtid med nollutsläpp för industrin och andra behov”, säger Tarak Mehta, global chef för affärsområde Electrification på ABB.  

Förutom energistyrningssystemet och solcellssystemet med sina likriktare förenar hela systemet också andra ABB-tekniker som är digitalt sammankopplade. Ett exempel är ett batterilagringssystem med en effekt på 200 kW och en kapacitet på 275 kWh som tar hand om energilagringen. Dessutom ger ABB:s laddstationer, där medarbetare och besökare kan ladda sina elbilar gratis, en ytterligare förbättring av den regionala ekobalansen. Denna energistyrningslösning, som är den enda som behövs, kompletteras av smarta ställverk för eldistributionen. Prestigeanläggningen kommer att spara cirka 630 ton koldioxid per år och lämnar därmed ett viktigt bidrag till att förbättra klimatet och miljön på ABB i Lüdenscheid.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2019-08-13 08:06:56