Testar nya metoder för seismiska mätningar vid borrning

 Nordic Iron Ore, en partner till det EU-finansierade projektet Smart Exploration, fungerar som värd för en arbetsgrupp från Smart Exploration som ska utföra 3D-seismiska mätningar i gruvområdet i Blötberget utanför Ludvika i Dalarna, rapporterar företaget. Nordic Iron Ore tillhandahåller sitt prospekteringsområde och Smart Exploration testar och utvecklar nya undersökningsmetoder och tekniker. Arbetsgruppen ska jämföra nya data med äldre data från området. Syftet är att undersöka Blötbergsmalmens utsträckning både längsgående och mot djupet.

Tidigare 2D-seismiska mätningar har gett indikationer på en möjlig utökning av det kända malmdjupet till 1200 meter, jämfört med den genom borrning kända nivån på 800–850 meter. I det 3D-seismiska mätprogram som nu genomförs undersöks malmen i Blötberget med över 1000 seismiska sensorer och mottagare. Mätprogrammet kan även utveckla nya och billigare undersökningsmetoder för svårtillgängliga och djupliggande områden där åtkomst med äldre metoder är komplicerad och kostsam.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2019-07-23 08:01:43