Preem invigde ny produktionsanläggning

Den 16 maj, invigdes officiellt en ny anläggning för produktion av vakuumgasolja (VGO) vid Preems raffinaderi i Lysekil. Preems styrelseordförande Jason Milazzo samt Jan-Olof Johansson, ordförande kommunstyrelsen Lysekils kommun klippte bandet. Investeringen på cirka 1,6 miljarder kronor gör Preem självförsörjande på vgo, en viktig råvara i tillverkningen av diesel och bensin som tidigare köptes in från Ryssland. Utbyggnaden innebär också att Preem minskar produktionen av tjockolja på sina båda raffinaderier till fördel för högkvalitativa drivmedel. Med anledning av den nya anläggningen har ett tiotal nya medarbetare anställts på raffinaderiet.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2019-07-04 09:47:33