Cirkulära kontaktdon för tuffa vakuummiljöer

ODU lanserar nya kontaktdon. Mini Snap cirkulära kontaktdon har utökats med en ny serie där glaspottningsteknik används för att klara extremt kraftfullt undertryck. Vakuumtester dokumenterar funktion till 1x10-9mbar / sekund i heliumatmosfär.Högvakuum innebär att en tryckkänslig anslutning enligt iec 60068-standarden måste kunna klara vakuum mindre än 1x10-7mbar / sekund, vilket odu Mini Snap högvakuum kontaktdon klarar med en faktor på 100. De isolerar för vakuum ner till 1x10-9mbar / sekund med hjälp av glaspottningteknik.

Pottningen görs på kretskortskontakterna som då blir extremt resistenta mot passage av även de ultra-små heliummolekylerna. De nya högvakuum kontaktdonen i ODU Mini Snap serien är matningsbara med standard l-serie av ODU Mini Snap och finns för ”panel cut-outs” mellan Ø9,1mm och Ø15,1mm och för 5 till 16 poler. Högvakuumprodukterna tål temperaturer mellan -20 ° C och + 125 ° C och är autoklaverbara minst 500 gånger. Högvakuum odu Mini Snap klarar också över 5 000 matningar. Detta gör de nya kontakterna mycket lämpliga för laboratorie- eller medicintekniska applikationer.Gas har en fantastisk förmåga att läcka genom till synes fasta föremål. Problemet är den molekylära strukturen och gaspermeabilitet. Detta gör att det blir en utmaning när olika gaser måste isoleras från varandra eller om man har en tryckkammare. 

ODU Scandinavia

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2019-08-01 09:14:36