Pneumatisk säkerhetsventil

Parker Hannifin lanserar externt övervakad pneumatisk säkerhetsventil P33 för nödstopp och systemfel. Säkerhetsventilen avluftar snabbt tryckluftsystemet. P33 är avsedd för tvåkanalsstyrning och är externt övervakad. Denna nya säkerhetsventil har en patenterad felsäker konstruktion och är lämplig för användning i applikationer i upp till kategori 4 och performance level E. Styrsystemet har hög feldetekteringsförmåga samtidigt som lysdioderna ger operatörerna tydlig information om strömförsörjning till sensor och spole.

Anslutningen till magnetspole och trycksensor görs via två M12-kontakter. Ventilen är kompatibel med enheter från  bl.a. Rockwell, Omron, Sick och Siemens understryker ventilens mångsidighet och flexibilitet.

Parker Hannifin

Läs mer om:
Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2019-05-20 08:38:30