Ny styrenhet med artificiell intelligens

Omron lanserar ny Sysmac AI-styrenhet med AI-bibliotek för förebyggande underhåll. Den nya artificiella intelligens-lösningen samlar in, analyserar och utnyttjar data på "Edge"-enheter i en styrenhet för att förlänga utrustningens livslängd och upptäcker avvikelser för att förhindra fel. Det är den första ai-styrenheten för maskinautomation med ett Sysmac-bibliotek från Omron, och kombinerar styr- och kontrollfunktioner hos tillverkningslinjer och utrustning med AI- bearbetning vid tillverkningsanläggningar i realtid.

Processen med att samla in rådata från maskiner är helt automatiserad med den nya AI-styrenheten som verkar i "Edge"-enheten inuti maskinen vilket ger en högre tillförlitlighet och enhetlighet. Styrenheten skapar automatiskt datamodeller baserade på korrelationsanalys och övervakar maskinens status utifrån den modellen. Hårdvaran är baserad på Omrons Sysmac NY5 IPC och NX7 CPU och omfattar Omrons AI Application Components samt ett bibliotek med förprogrammerade funktionsblock för förebyggande underhåll.

Omron

Läs mer om:
Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2019-05-09 09:41:56