Öppnade ett nationellt center för tillämpad forskning inom Artificiell Intelligens

Paneldebatt i samband med invigningen av det nya centret AI Innovation of Sweden. foton: AI Innovation of Sweden Paneldebatt i samband med invigningen av det nya centret AI Innovation of Sweden. foton: AI Innovation of Sweden

I början av februari invigdes ett nytt center -AI Innovation of Sweden, på Lindholmen Science Park. Centret är en nationell och oberoende satsning som ska fungera som en motor i det svenska AI-ekosystemet där Lindholmen Science Park är en formell värd för satsningen tillsammans med de 40-tal partners som hittills bekräftats. AI Innovation of Sweden finansieras av Vinnova, Västra Götalandsregionen, industrin, offentlig sektor, forskningsinstitut och akademin. Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman var på plats för att öppna det nya centret.


Fokus ligger på att snabba på framtagning av tillämpningar inom AI. Deltagarna kommer att dela kunskap och data, samlokalisera sig och starta olika samarbetsprojekt. Allt med ett starkt fokus på etik, transparens och säkerhet.
– Sverige behöver kraftsamla när det gäller forskning och innovationer inom området Artificiell Intelligens, sade Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova som är huvudfinansiär för det nya AI centret.
Första noden på plats
– AI Innovation of Sweden är en viktig pusselbit eftersom det handlar om en nationellt sammanhängande struktur med flera geografiska noder. Nu är den första, västra noden på plats. Tillsammans med övriga noder med olika profil bidrar detta initiativ till att flytta fram Sveriges position, poängterar Isaksson.
Centret AI Innovation of Sweden kommer att upprätta gemensamma resurser, till exempel "Data Factory", som kommer att göra data tillgängliga på ett nytt och unikt sätt, och "Co-Location Sites" i syfte att förbättra samarbete, kunskapsdelning och förmåga att attrahera nya talanger. De över 40 deltagande organisationer och företag är från industri- och akademiska världar och den offentliga sektorn. Flera förväntas att ansluta sig.
Bäst i världen
– Sverige borde vara det bästa land i världen att använda de möjligheter som digitaliseringen presenterar. ai Innovation of Sweden är en viktig del för att det ska bli verklighet, säger Anders Ygeman, minister för energi och digitalisering.
En av de deltagande partners är Volvia.
– För Volvias del var det självklart att engagera sig i ett projekt med så mycket samlad kompetens. Man ser fram emot möjligheten att driva spjutspetsprojekt och bidra till utvecklingen av AI.
– Det är ett bra initiativ med en neutral plats att samverka som fungerar som ett nav i utvecklingen, säger Martin Hiller, affärsutvecklingschef på Volvia.
– Det kommer att krävas mycket utveckling och hög kompetens för att vara i framkant inom AI, säger han

Läs mer om:
Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2019-02-26 09:26:14