Automation Region tar sina företag hem till kunden

Dagmar Zitkova – Minimässan Automation Expo är en ny affärsmodell. I utställningen hos en stor kund deltar en grupp medlemsföretag med automationsprodukter, säger Mikael Klintberg Dagmar Zitkova – Minimässan Automation Expo är en ny affärsmodell. I utställningen hos en stor kund deltar en grupp medlemsföretag med automationsprodukter, säger Mikael Klintberg

I höstas började Mikael Klintberg, tillsammans med Karolina Winbo, som nya processledare  på Automation Region i Västerås. Inför starten av det nya året sprudlar de av idéer till olika evenemang och aktiviteter, både nya och de som prövats tidigare och fungerat bra.


– Vår verksamhet vilar på fyra hörnstenar. Kortfattat kan jag sammanfatta dem i: Kompetensutveckling, Kommunikation, Affärsutveckling och Innovationer, säger Mikael Klintberg.
– När företagsklustret Automation Region startade för cirka sex år sedan, var det kompetensförsörjning som tillhörde de viktigaste verksamhetsområdena.
– Och det är det fortfarande, eftersom vi fortfarande står inför stora pensionsavgångar vilket innebär att kompetens försvinner från många av våra medlemsföretag. Man måste fylla på. Ungdomarna ska lockas att söka sig till automationsyrken. Kunskaper om branschen ska spridas ut till samhället, inte minst till politikerna om den fjärde industrivågen. Automation är avgörande för vår industri. Om man vill återindustrialisera Sverige, så kommer automation att spela en viktig roll.
I rekryteringssammanhang samarbetar vi med olika partners: Jobba i Västerås och Västerås Science Park, för att nämna några. Affärsutveckling är ett annat viktigt område där Automation Region satsar.
– En sorts minimässa, Automation Expo, hos en viktig kund med behov av automatisering är en ny modell som vi känner fungerar väl. Idén är att träffa slutkunder som är verksamma i vår region för att presentera automationslösningar och produkter. Vi tar helt enkelt med oss en grupp medlemsföretag till utställningen hemma hos kunden. Företagen får möjlighet att presentera sina produkter och tjänster.
Den 24 oktober hölls Automation Expo i Fagersta hos Seco Tools.
– Vi fick 110 deltagare vilket var en succé. På plats i Seco Tools hörsal och Training Center fanns 13 utställande företag.  Vid utställarnas bord knöts nya kontakter men man återupptog  gamla relationer och det skapades nya affärsuppslag.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2014-01-29 23:00:00