L

Bygger nytt Norden-kontor i Malmö

Fanuc är en av de största robottillverkarna i världen med mer än 100 olika robotmodeller på marknaden. Foto: Dagmar Zitkova Fanuc är en av de största robottillverkarna i världen med mer än 100 olika robotmodeller på marknaden. Foto: Dagmar Zitkova

Fanuc investerar 100 miljoner kronor i ett nytt huvudkontor i Malmö. Syftet är att förstärka konceptet "Service First".
Det japanska företaget, vars huvudkontor ligger i närheten av Mount Fuji, har specialiserat sig på produkter inom fabriksautomatisering med en installerad bas på mer än 550 000 robotar, 4 miljoner CNC-styrenheter och 19 miljoner servomotorer. Fanuc finns på 263 platser i 108 länder och sysselsätter över 7 000 personer på sina olika marknader. Kunderna finns inom fordonsindustri, medicinsk teknik, logistik och produktion av konsumentvaror.


Fanuc har en stor anläggning i Europa, inklusive lager, för att kunna garantera snabb leverans av automationsprodukter till sina kunder.
För att klara den växande efterfrågan, expanderar nu Fanuc på alla sina marknader och bygger därför ut sin produktionskapacitet från nuvarande 7 000 robotar per månad till 11 000 robotar fram till slutet av 2019.
Geografisk räckvidd
Från Malmö får Fanuc en geografisk räckvidd för hela Öresundregionen, (Greater Copenhagen-regionen).
– Här finns stora möjligheter till framtida utveckling inom fabriksautomation. En tredjedel av de etablerade företagen inom livsmedelsindustrin, som är en av våra huvudsegment, finns representerade i detta område, säger Cerold Andersson, Managing Director för Fanuc Nordic.
– I regionen finns många företag som efterfrågar automationslösningar och som därmed har stora möjligheter att ytterligare öka sin produktivitet genom att addera våra produkter till sina produktionsprocesser.

Dagmar Zitkova E-mail:
Publicerad 2018-11-30 15:35:49

Aktuellt nummer