Produktionen börjar växa igen

Dagmar Zitkova Den petrokemiska industrin tillhör branscher med positiv utveckling. Dagmar Zitkova Den petrokemiska industrin tillhör branscher med positiv utveckling.

 Produktionen inom industrin ökade i november med 5,7 procent jämfört med oktober. Om man jämför med november året innan, ökade produktionen med 3,5 procent, rapporterar Statistiska Centralbyrån, SCB. Det var efter en stor nedgång i oktober som allt vände igen och redan i november ökade industriproduktionen betydligt. Bland industrins olika delbranscher var utvecklingen övervägande positiv, enligt SCB.

Framför allt inom elektronikvaruindustrin och industrin för petroleumprodukter. Dessa stack ut med stora uppgångar. Den svaga produktionen i oktober gjorde att hela tremånadersutvecklingen, från september till november,  var fortsatt negativ och redovisade en nedgång med 0,4 procent, jämfört med perioden juni-augusti. Då var nedgången störst inom industrin för petroleumprodukter medan elektronikvaruindustrin utvecklades starkast.
Bäst sedan 2012
På årsbasis vände produktionen och utvecklades positivt, vilket är första gången sedan augusti 2012. I november ökade produktionen med 3,5 procent jämfört med samma månad föregående år.
Industrins orderingång ökade i november med 2,9 procent jämfört med oktober, enligt SCB:s rapport.
Bland industrins delbranscher var det jämnt fördelat mellan positiv och negativ utveckling.
Utvecklingen för industrins leveranser var i november positiv med en uppgång på 7,0 procent, om man jämför med månaden innan.
Om statistiken delas upp på hemma- och exportmarknaden så var utvecklingen positiv för båda. Hemmamarknaden ökade med 1,6 procent och exportmarknaden med 10,5 procent. På årsbasis var dock utvecklingen för de totala leveranserna oförändrad jämfört med motsvarande månad föregående år.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2014-01-15 10:24:49