L

Ställer krav på arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har genomfört 350 inspektioner i år. Foto: Dagmar Zitkova Arbetsmiljöverket har genomfört 350 inspektioner i år. Foto: Dagmar Zitkova

Arbetsmiljöverket har under 2018 genomfört 350 inspektioner i hela landet inom främst smidesverkstäder och verkstäder för fordon och tåg samt mark- och anläggning, rapporterar Arbetsmiljöverket. Av dessa granskade arbetsplatser har 8 av 10 fått krav på åtgärder. Sammanlagt handlar det om 850 krav på att åtgärda brister i arbetsmiljön. Vibrationsskador dominerar som den vanligaste arbetssjukdomen för dem som arbetar med handhållna maskiner. Sjukdomen drabbar främst män inom industri- samt bygg- och anläggningsverksamhet.Totalt kommer Arbetsmiljöverket att inspektera omkring 3 000 arbetsplatser under perioden 2018 till 2020.


Förebygga
– Många av kraven handlar om att undersöka och bedöma risker, något som är grundläggande för att kunna förebygga de aktuella skadorna. Arbetsgivarna måste bli bättre på att kommunicera, säger Enver Berisha, arbetsmiljöinspektör på Region Mitt och ansvarig projektledare för Arbetsmiljöverkets inspektioner.
– Det ställs även krav på just information och utbildning. Det kan handla om kunskapen om att en viss maskin bara får användas under en begränsad tid under arbetsdagen för att inte orsaka skada och sådan kunskap når inte alltid fram, säger Enver Berisha.
Visar på brister
Även if Metall har gjort enkätundersökning som visar brister i arbetsmiljön inom industrin.
if Metalls webbaserade kartläggning bland medlemmarna visar att 7 av 10 besväras av buller varje dag eller ett par dagar i veckan. Över hälften har besvär av värme, kyla eller drag och fyra av tio besväras av vibrationer. Undersökningen bygger på en enkätundersökning utförd av Novus
på uppdrag av if Metall där 3 566 webbintervjuer har genomförts. Enkätsvaren visar även att var fjärde medlem känner oro för att drabbas av olycksfall eller ohälsa på grund av arbetsmiljön och att nästan lika många inte har fått en introduktion om riskerna på sin arbetsplats.
– Det är tyvärr nedslående, kommenterar if Metalls förbundsordförande Marie Nilsson resultatet.
– Arbetsgivarna är ansvariga för arbetsmiljön.

Dagmar Zitkova E-mail:
Publicerad 2018-11-20 09:06:30

Aktuellt nummer