L

Magnetostriktiv linjärlägesgivare

Första Magnetostriktiv linjärlägesgivare för nivåmätning i explosiva miljöer. Foto: Baluff Första Magnetostriktiv linjärlägesgivare för nivåmätning i explosiva miljöer. Foto: Baluff

Balluff presenterar ett kontaktfritt magnetostriktivt mätsystem med rostfritt stålhus för positionsmätning, BTL7-t500. Systemet är godkänt för atex och ieCex för drift i explosionsfarliga områden i zon 0 och zon 1. Det kan därför användas exempelvis för kontinuerlig nivåmätning i raffinaderietankar. Det har ett Profibus-gränssnitt. En enda kabel är tillräcklig för anslutning (bus-in-ut, ström). IP 67-skydd gör det okänsligt för nedsmutsning och stötsäkert på upp till 100 g. Den tål också vibrationer upp till 12 g. Med en upplösning på 1μm och upprepad noggrannhet på 10μm fungerar den med hög precision och kan användas i tillämpningar när position och hastighetsmätning behöver utföras samtidigt i ett system.


Kontroll- och avstängningsventiler används för olje- och gasöverföring i raffinaderier och petrokemiska anläggningar. Ventilpositionen regleras med hjälp av positionsmätningssystemen. BTL-baserade linjära magnetostriktiva givare från Balluff finns att tillgå i stavstil och installerade i hydraulcylindrar. Den magnetostriktiva driftsprincipen gör att den kan installeras i hermetiskt tillslutna höljen. Positionsinformationen sänds utan kontakt via magnetfält genom husväggen in i sensorns inre.
Balluff

Automation E-mail:
Publicerad 2018-11-15 08:45:10

Aktuellt nummer