L

Ny anläggning för förnybara drivmedel

Visualisering av den nya anläggningen. Foto: Sunpine Visualisering av den nya anläggningen. Foto: Sunpine

Sunpine i Piteå, som ägs av Preem, Sveaskog, Södra, Kiram och Lawter, planerar en ny anläggning för framställning av förnybara drivmedel. Genom investeringen på 250 miljoner kronor ökas nu produktionen av råtalldiesel – den förnybara råvaran i Preems biodrivmedel. Anläggningen beräknas stå klar till 2020.
Under 2017 producerade Sunpine cirka 100 000 kbm råtalldiesel och med den nya anläggningen kommer kapaciteten öka till cirka
150 000 kubikmeter per år.


– För att klara det nationella målet i Sverige om 70 procent mindre koldioxidutsläpp fram till 2030 krävs en rad åtgärder. Det är därför positivt att Sunpine nu expanderar och kan producera mer förnybar råvara med hög växthusgasreducerande egenskaper, säger Petter Holland, vd på Preem.
Som samarbetspartner har nu valet fallit på Pöyry.
– Med ökad kapacitet kan vi befästa vår position som bioraffinaderi med gröna produkter, konstaterar Magnus Edin, Sunpines vd.
– Pöyry är ett internationellt konsult- och ingenjörsbolag som jobbar inom energi, infrastruktur och industri. Deras uppdrag för Sunpine omfattar bland annat projektledning, upphandling och byggnation.
– Pöyry konstaterar att det är en fördel att de redan har haft ett långt samarbete med Sunpine och att de besitter kunskap om biobaserade lösningar.
– Det här uppdraget stärker Pöyrys position som global leverantör av biobaserade lösningar, säger Jonny Stridh, vd Industry Business Group, Pöyry Sweden.

Automation E-mail:
Publicerad 2018-09-10 07:04:53

Aktuellt nummer